Napíšte nám

Slovník pojmov

Tu je vysvetlenie k pojmom, použitým na tomto webe:

  • Izotermický kontajner - obal zaisťujúci tepelnú izoláciu náplne (obsahu)
  • Kanban - decentrálna jednoduchá metóda pre koordináciu pohybu materiálu pri zásobovaní výrobnej linky, ktorá funguje na základe samoriadiacich regulačných okruhov. Používajú sa štandardné úložné debny alebo štandardná veľkosť dávok, každá s vlastnou kartou. Je to ťažný systém ("pull"), v ktorom si výrobné pracoviská prostredníctvom karty "objednávajú" súčiastky od predchádzajúcich pracovísk. Táto metóda je vhodná pre trvalú hromadnú alebo stredne sériovú výrobu pri vysokej stálosti dopytu a pri obmedzenom sortimente. Nevyrába sa pre sklad; pracovisko smie vyrábať iba vtedy, ak dostane od nasledujúceho pracoviska "objednávku" vo forme karty. Každý kanban sa často používa ako synonymum pre špecifický plánovací systém, ktorý vypracovala a používa japonská spoločnosť Toyota.
  • Kompatibilita - zlúčiteľnosť
  • Nosnosť - najväčšia dovolená hmotnosť bremena, ktorým je možné trvalo zaťažiť dopravný, prepravný alebo úložný prostriedok.
  • Obal - obalový prostriedok alebo súbor prostriedkov určených na ochranu výrobkov pred škodlivými vonkajšími vplyvmi, na zabránenie škôd, ktoré by mohli výrobky spôsobiť svojmu okoliu, a umožnenie alebo uľahčenie obehu a spotreby výrobku.
  • Obalová jednotka - niekedy sa predajné jednotky združujú do obalovej jednotky; má to skôr manipulačné než predajné dôvody. Všeobecne sa špeciálnym obalovým jednotkám vyhýbame, pretože baliace náklady sú potom značné. V mnohých prípadoch sa obalová jednotka rovná predajnej jednotke.
  • Obalová technika - súbor činností a prostriedkov zabezpečujúcich optimalizáciu funkcií balenia.
  • Obalový materiál - materiál, z ktorého sa vyrábajú obaly; materiál na zabalenie a získanie súdržnosti baleného tovaru pre účely expedície, skladovania a predaja.
PPO DEMA s.r.o.     
Dlhá ulica 249
905 01  Senica
Slovensko
Telefón
 
+421 907 666 833
+421 907 666 844
O spoločnosti PPO GROUP CZ, s.r.o.

Spoločnosť PPO GROUP CZ, s.r.o. sa po svojom založení v roku 1994 stala jedným z najdôležitejších dodávateľov plastových prepravných obalov na našom trhu. Postupom času sa vypracovala na lídra aj v oblasti dodávok komplexných balení, predovšetkým v automobilovom priemysle. 
Zobrazenie pre mobil / Klasické zobrazenie