Flexility Clabox KLT

Skladateľný prepravný obal FLEXILITY® CLABOX KLT sa ľahko skladá pre prázdny transport, čo výrazne znižuje náklady. Vstrekované kontajnery je možné nakladať zhora. Ako vložky sa môžu použiť INLET® alebo TEXBAG®.
Katalog zboží