Distribúcia

  • Ponúkame rad prepraviek, paliet a vozíčkov optimálne využiteľný pri distribúcii.
  • Tieto prepracované produkty ponúkajú ideálne riešenie pre častú manipuláciu, logistiku a uskladnenie s výhodnými úsporami priestoru a času.
Katalóg tovaru
Referencie distribúcie a obchodné reťazce

  • MANUTAN S.R.O
  • ROSSMANN
  • TESCO STORES ČR, a.s
  • a ďalšie.