Obaly na mieru

Spoločnosť PPO Dema s.r.o. ponúka široký sortiment vratného balenia pod vlastnou značkou EKOLINE. (EKOlogický, EKOnomický). Výrobky radu EKOLINE je možné prispôsobiť individuálne presne podľa požiadavky zákazníka. Výrobu je možné realizovať už od kusového množstva.

Sortiment EKOLINE zahŕňa:

 • Boomerang boxy, Combi boxy, Sliding waves I. II. III. generácie, Sliderpac, Ecofoldbox, Smartfoldbox 
 • Vnútorné fixácie kartónovo-plastové, penové, textilné, 
 • Projekty Sliding waves, Ecofoldbox, Smartfoldbox
 • Kovové prepravníky a speciálné zákaznické balení
Katalóg tovaru

Skúšobňa obalov a materiálov

Testujeme tu materiály, technologické procesy a hotové výrobky.
 
 • Nami používané materiály musia prejsť validáciou:
     technologického spracovania
     technických a úžitkových vlastností
 
 • Všetky technologické procesy prechádzajú starostlivým testovaním
 • Každý produktový rad pred uvedením na trh prechádza testovaním:
      technických vlastností (ložná, stohovacia nosnosť atď.)
      úžitkových vlastností
 
 • Vďaka týmto vstupom zaistíme garanciu vynikajúcich vlastností našich obalov po celú dobu projektu a v celom logistickom obehu.
 • Vykonávame skúšky:
          stohovacie
          teplotné
          vibračné
          transportné 
          oderu materiálu
 
 • ďalej vykonávame testy:
          pevnosti v ťahu
          pevnosti spojov
          meriame elektrický odpor
 
 • Na základe výsledkov vykonaných testov a skúšok môžeme zvoliť najvhodnejší materiál pre daný výrobok a môžeme zaručiť najvyššiu kvalitu používaných materiálov.
Dopyt po návrhu obalu a analýza potrieb
 Dopytom začína celý proces návrhu a vývoja obalu. Ďalším krokom je analýza potrieb. V tejto fáze, na základe informácií od zákazníka, vyberieme a odporučíme najvhodnejšie riešenie.
Vývoj a konštrukcia

Vývoj a konštrukcia prototypu prebieha vo vlastnom konštruktérskom štúdiu. Tu sú vyvíjané výrobky a koncepty podľa najnovších trendov a pomocou najmodernejších technológií. V tejto fáze je obal testovaný tak našimi špecialistami, ako aj v prevádzke priamo u zákazníka.

Výroba požadovanej série
Po schválení prototypu je spustená sériová výroba. Náš závod na spracovanie plastov plne využíva moderné polyméry a aplikuje najnovšie HI-TEC technológie. Nekompromisne dodržujeme kvalitu výroby na najvyššej úrovni zodpovedajúcej medzinárodne uznávaným štandardom. Starostlivá výstupná kontrola je ďalšou neoddeliteľnou súčasťou celého výrobného procesu. Sme držiteľmi certifikátu ISO 9001.
Nasadenie obalov
Vhodne navrhnutý a precízne vyrobený obal predovšetkým dokonale chráni výrobky pri preprave pred poškodením a uľahčuje manipuláciu v logistickom obehu. Takto navrhnutý a vyrobený obal prináša taktiež nemalé finančné a časové úspory.