TISAX

TISAX
V roce 2022 jsme úspěšně absolvovali posouzení bezpečnosti informací TISAX® nezávislým certifikačním orgánem. Garantujeme tak bezpečnou výměnu citlivých informací nejen v rámci automobilového průmyslu.
 
Pro naši společnost má dostupnost, důvěrnost a integrita informací velkou hodnotu. Bezpečnostní zranitelnost by mohla mít za následek vážné bezpečnostní mezery na straně OEM a ztrátu důvěrných informací. Abychom eliminovali toho riziko, je součástí naší politiky snaha o transparentnost a standardizaci informační bezpečnosti. Přijali jsme proto rozsáhlá opatření na ochranu citlivých informací, a proto se řídíme katalogem otázek informační bezpečnosti Německého svazu automobilového průmyslu (VDA ISA). Posouzení provedl certifikační orgán Büreau Veritas Certification.
Scope-ID: SMK1WL
Assessment-ID: AV84AF
 
Hodnocení bezpečnosti informací v automobilovém průmyslu podporuje jménem VDA Asociace ENX prostřednictvím TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange). Kompletní informace o výsledku lze získat výhradně přes portál ENX: https://portal.enx.com/en-US/TISAX/ .
Pozn.: TISAX je registrovaná ochranná známka a řídí se pravidly asociace ENX – viz https://enx.com/tisax. TISAX a výsledky posouzení nejsou určeny široké veřejnosti.