Výstavba nového vývojového a prototypového centra

Výstavba nového vývojového a prototypového centra
Know-how, znalosť trhu, skúsenosti v oblasti vývoja prepravných obalov sú základné prednosťou a podmienkou k profesionálnej analýze potrieb a následných návrhov riešení pre našich odberateľov. Spoločnosť je už mnoho rokov priekopníkom mnohých trendov vývoja a svoju kreatívnosť sa jej darí využiť v mnohých oblastiach priemyslu. Odo dňa svojho vzniku spoločnosť spolieha na vlastný vývoj nielen výrobkov ale aj nových výrobných technológií a materiálov. Výsledky našej práce získali titul WORLD STAR PACKAGING, LogIN a tiež niekoľko ocenení OBAL ROKA.