Oznámenie o spojení firiem PPO SK a Dema Automotive

Oznámenie o spojení firiem PPO SK a Dema Automotive

TLAČOVÁ SPRÁVA
 

Naša slovenská pobočka PPO SK s.r.o. dokončila prevzatie automobilovej divízie akciovej spoločnosti DEMA a.s. , ktorá je tradičnou a vo svojom odbore rešpektovanou firmou. Novovzniknutá spoločnosť ponesie názov PPO DEMA s.r.o. Tento krok je v súlade s našim plánom okamžitého rozšírenia výrobných kapacít a zvýšenia podielu na európskom trhu .

www.demasenica.sk/automotive/automotive.htm